ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอย3 จอมเทียน - โค้งดงตาล
ติดต้งมิเตอร์ประกอบ CT แบ่งแดนแรงสูง เปลี่ยนเสาแรงสูง
28/05/2563 09:00
28/05/2563 17:00
กฟฟ.จอมเทียน
038907897
นิวัฒน์ เสตรา
ลำดับดาวน์โหลด