ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนสายเอเชีย ตั้งแต่ คลองต่ำ ถึง หน้าบริษัท พี เอส ไอ จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซ่อมแซมสายไฟแรงสูงขาด และ ลดระดับ คอน.คอร. ประกอบหัวเสา
24/05/2562 09:00
24/05/2562 13:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ