ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองบัว หมู่ 6 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูง 185 SAC
21/05/2564 08:00
21/05/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด