ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.หนองกก,ซ.รางข่า,ซ.หนองช้างตาย,ซ.อิ่มผลพัฒนา,ซ.วัดใหม่ทุ่งตลาด,ซ.หนองบัว ม.7 ต.วังสรรพรส
ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
24/02/2564 10:00
24/02/2564 17:00
กฟอ.ขลุง
0841168248
เอกณัฐ วิสุทธาธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟฟ้า