ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่ปากซอย IIW ถึง สถานีไฟฟ้าเอกชัย 1 แนวถนนเอกชัย บางบอน (ฝั่งซ้าย ขาเข้า กทม.) [ผกส. PEA Samutsakhon]
ก่อส้รางและปรับปรุงระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง 115 kV และ ระบบจำหน่าย 22 kV
01/12/2562 08:00
01/12/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-494284-5
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด