ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนเลียบมอเตอร์เวย์ขาเข้า กทม ปากทางเทศบาลซอย2 ถึงปากทางเข้าบ้านสามขัณฑ์, ที่จัดสรรเขาดิน, บ้านสามขัณฑ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี ถนนเลียบมอเตอร์เวย์
07/12/2562 09:00
07/12/2562 16:00
กฟจ.ฉะเชิงเทรา
038532064
กฤษณพงศ์ จันทร์เขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณไฟฟ้าดับ