ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดคุ้งวารี ถึง วัดหนองโว้ง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสา-สายแรงสูง บริเวณ หน้าวัดท่าเกษม จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
บริเวณ ริมน้ำเหนือวัดท่าเกษม , วัดท่าเกษม , อนามัยเมืองบางยม , วัดท่าทอง , อบต.เมืองบางยม ถึง ทางโค้งก่อนถึงปั๊มน้ำมันบางจากฝั่งตรงข้ามปั๊ม

และจะดับไฟฟ้าชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. และเวลา 16.00-16.30 น.
บริเวณ วัดคุ้งวารี , บ้านคุ้งวารี ริมน้ำ , ซอยชลประทานใต้ , บ้านท่าช้าง , บ้านหนองปลาหมอ หลังโรงเรียนหนองปลาหมอ , ตรอกแตง , วัดคลองกระจง บ้านคลองกระจง ริมน้ำ , ตรอกตามา ถึง ก่อนวัดท่าเกษม และ ฝั่งตรงข้ามปั๊มบางจาก ถึง วัดหนองโว้ง บ้านหนองโว้ง ริมน้ำ
11/05/2565 08:30
11/05/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 11 พ.ค.65 F1