ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหัวท่า ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณซอยหัวท่า ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โครงการธนาภาพาร์ค วิว, คุณอำไพ อัคสินธวังกูร, คุณบันลือ จิวะศิษฐนันท์, ฟาร์มกุ้งโชคทวี, ฟาร์มกุ้งนายอภิชาต ศรีสัญฉกร, ฟาร์มปลาคุณโสพิศ สิทธิโชค และคุณเศรษฐ์ อัคสินธวางกูร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at
Soi Hua-Tha Moo 3 Srisuntorn Sub-district, Thalang, Phuket On Monday, 18 April 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Thanapa Park View, Khun Ampai, Khun Banlue, Choktawee Shrimp Farm, Khun Apichart Shrimp Farm, Khun Sophit Fish Farm and Khun Seth
18/04/2565 09:00
18/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร