ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 5 บ้านหนองรี ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เปลี่ยนแด้ลม115เควี
16/02/2562 13:00
16/02/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด