ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ ฝั่งถนนสาย 41 ฝั่งซ้ายขาล่อง จากสะพานนาใต้ ถึง แยกควนลำภู
เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
24/11/2563 09:00
24/11/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด