ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ณริมคลอง ม.2,3 ต.ปากแรต ( ริมชลประทานทั้งสองฝั่ง , หมู่บ้านตะวันฉาย 1 , 2 ซอยโรงแรมแฮปปี้เฮาส์ตามแนวคลอง )
วันที่ 26 พค.2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนงานดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณริมคลอง ม.2,3 ต.ปากแรต ( ริมชลประทานทั้งสองฝั่ง , หมู่บ้านตะวันฉาย 1 , 2 ซอยโรงแรมแฮปปี้เฮาส์ตามแนวคลอง )
26/05/2562 08:00
26/05/2562 17:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226
วีรวัฒน์ ปลั่งดี
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ area