ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม .12 บ้านลานทอง (วังตาปลั่ง) ต.วังควง
บริเวณ ม.12 บ้านลานทอง (วังตาปลั่ง) ต.วังควง เพื่อสป.ลูกถ้วยชำรุดวันที่พุธ ที่ 5 กพ.63 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น.
05/02/2563 09:00
05/05/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด