ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางถนนท้องคุ้ง-หนองรีซอย 6 และทางเข้าหมู่บ้านริมสวน ถนนสุขสามารถ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
**เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง(ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง)**
บริเวณปากทางถนนท้องคุ้ง-หนองรีซอย 6 และ ทางเข้าหมู่บ้านริมสวน ถนนสุขสามารถ ทำให้ไฟดับ ดังนี้ 1. หมู่บ้านริมสวน
2. ถนนท้องคุ้ง-หนองรี 6 (ซอยหนองเพนียง1)
3. หมู่บ้านเดอะแกรนสุขประยูร3
***ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.00 น.***
10/02/2564 08:30
10/02/2564 17:00
กฟจ.ชลบุรี
038054713-4
ณัฐวุฒิ อุบลนุช
ลำดับดาวน์โหลด