ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนวจี(ร.ร.หล่มสักฯ)-ตลาดสักงอย-ร.ร.เทศบาลสักงอย
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
10/05/2565 13:00
10/05/2565 14:00
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด