ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ กลางซอยเอกชัย 13 (น่ำเก๊ก) และหมู่บ้าน The proud [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุง ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (พาดสายไฟฟ้าแรงสูงใหม่)
05/07/2563 08:00
05/07/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด