ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านล้องอ้อ หมู่ 5 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านล้องอ้อ หมู่ 5 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟด้านทิศตะวันออกถนน ฝาง – เชียงใหม่ ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามร้าน พี.ที คอนกรีต จนถึงบริเวณสะพานข้ามน้ำ เขตต่อบ้านสบข่า ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา ที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
05/05/2565 09:00
05/05/2565 13:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
กฤตพัส ธรรมชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ