ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 10
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง จาก บ้านโชคชัย ถึง ห้วยสบหมากงา(บ.ห้วยยาง)
พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
-บ.โชคชัย ฝั่ง วัดบ้านโชคชัย
-บ.โชคชัย (สามแยกโชคชัย,ไกรลาศรีสอร์ท)
-ท่าทรายแกรบเวลล์
-โรงโม่หิน สมอภิสร
-.บ.นาสนาม
-นรข.
-บ.อูบมุง
-บ.แก้งเกี้ยง
29/05/2564 09:00
29/05/2564 15:00
กฟอ.เขมราฐ
0896857178
วันณรงค์ ประเสริฐศรี
ลำดับดาวน์โหลด