ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนพิศาลธรรมคุณ ตั้งแต่ ถ.เทศบาลสาย 1 ซ.4,5,6,ซอยสาลเจ้าหนองจอง เทศบาลสาย 1 เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ.ท่าใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
10/01/2562 09:30
10/01/2562 12:00
กฟอ.ท่าใหม่
039-433508
บัญชร ลออภักตร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ