ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณร้านพีอาร์เฟอร์นิเจอร์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า
07/10/2564 09:00
07/10/2564 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด