ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างวัดบุญโยง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
10/12/2564 09:00
10/12/2564 17:00
กฟจ.พะเยา
094-7341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด