ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกหุบกระทิง,ตลาดนัดหุบกระทิง,บ้านตะคร้อ,บ้านห้วย,โป่งลาน,บ้านขอบลาด,วิทยาลัยพยาบาล,วิทยาลัยการอาชีพ
กฟอ.บ้านโป่งจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่สี่แยกหุบกระทิง,ตลาดนัดหุบกระทิง,บ้านตะคร้อ,บ้านห้วย,โป่งลาน,บ้านขอบลาด,วิทยาลัยพยาบาล,วิทยาลัยการอาชีพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
10/11/2562 08:30
10/11/2562 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
วีรวัฒน์ ปลั่งดี