ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นบ้านกลาง ไปบ้านนางู อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/02/2561 09:00
26/02/2561 15:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์