ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยวัดลำดวน หมู่ 4 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปักเสาพาดสายแรงต่ำ ซอยวัดลำดวน หมู่ 4 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (ตัด DDE.แรงต่ำเลยหม้อแปลง 1 ต้น)
10/02/2561 09:00
10/02/2561 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
03748464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด