ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเอเชียฝั่งซ้ายขาขึ้น จาก บ้านนาคมบาง-บ้านหนองดี -บ้านควนลำภู
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณบ้านหนองดี เพื่อรองรับงานก่อสร้างถนนสาย 4019 ช่วงหนองดี - หลักช้าง
11/11/2564 09:00
11/11/2564 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด