ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปลด Hotline clamp หม้อแปลง 58-016417 ข้าง ปตท.เหมืองแดง
รื้อ-ถอน เสาไฟฟ้าแรงสูง
15/10/2564 08:00
15/10/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
อิสรพงศ์ ธรรมยา
ลำดับดาวน์โหลด