ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนสงขลา-เกาะยอ ฝั่งขาเข้าเมืองสงขลา ตั้งแต่ ร้านอาหารศิรดา ถึง ตลาดเก่า เกาะยอ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะดำเนินการปักเสาก่อส้างไลน์เชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ร้านอาหารศิรดา ถึง ร้านอาหารเรณู
26/05/2565 09:00
26/05/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี