ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านอ้อ ร้านยำปูม้าเจ็ดยอด หางดง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านอ้อ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ บ้านอ้อ ร้านยำปูม้าเจ็ดยอด
17/05/2565 08:30
17/05/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-4410093
ปิยณัฐ วรรณประเวช
ลำดับดาวน์โหลด
117-05-65 บ้านอ้อสันผักหวาน