ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านวังพาน,หมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวังพาน,หมู่ที่ 17 บ้านเขานางทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
10/11/2564 09:00
10/11/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761-399
ปัญญา ฉ่อยทนง