ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนน แม่สอด - พบพระ ฝั่งขวามือ ตั้งแต่ ตรงข้ามเซเว่นบ้านแม่กุ ถึง ปั๊มน้ำมัน NORTH บ้านผาลาด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ไฟและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
16/01/2565 08:00
16/01/2565 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
อภิวัฒน์ สายโสภา
ลำดับดาวน์โหลด