ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.สรรพยา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ ตำบลโพธิ์นางดำออก อำเภอสรรพยา ถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านเขาแก้วนมโฑ ถึง ปั๊มน้ำมันก่อนทางเข้าโรงสีกู้เกียรติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 12,19,26 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา
12/09/2562 09:00
26/09/2562 16:30
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด