ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอย หมู่บ้านเดือนดารา
ดับกระแสไฟฟ้า 115 kV เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/12/2564 09:00
26/12/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด