ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่ บ.อนุสรณ์ห้องเย็น จก. ถึงอู่ทันสมัย และถึง โรงพยาบาลมหาชัย แนวถนนพระราม 2 (ขาออก กทม.)[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาระบบจำหน่าย 22 kV
(เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ใหม่)
04/10/2563 08:00
04/10/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด