ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดีดี การ์เด้น โฮม ต.บ้านต๊ำ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
24/05/2564 09:00
24/05/2564 12:00
กฟจ.พะเยา
0839842434
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด