ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโป่งแยง (บางส่วน) , บริษัท กนกซี๊ด จำกัด , โครงการหลวงแม่สาใหม่ , บ้านแม่สาใหม่
ตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
25/02/2564 09:00
25/02/2564 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
053-299166/053-297037
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด