ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
มหาสารคาม หมู่บ้านชิดชล,ริมชล,เดอะชิล,อารียาพาร์ควิว ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม
กฟภ.มหาสารคาม จะดำเนินการแก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอียงและตัดต้นไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย อีกหนึ่งในสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
15/05/2562 09:00
15/05/2562 16:00
กฟจ.มหาสารคาม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-4220037
กฟภ.มหาสารคาม เวชยันต์ สินแสง
ลำดับดาวน์โหลด