ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.12 ต.บางภาษี อ.บางเลน
ย้ายหม้อแปลงและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงต่ำ
20/11/2562 09:00
20/11/2562 14:00
กฟอ.บางเลน
034-301061
ณรงค์ รัตนเพียรธัมมะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบจำหน่าย