ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนุนเหนือ ม.10 ถึง บ้านหนุนใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง จำเป็นต้อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
12/11/2562 09:00
12/11/2562 16:00
กฟอ.สอง
095-6924715
ดุสิต บุญทิพย์
ลำดับดาวน์โหลด