ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเอเชียขาล่องฝั่งซ้าย จาก แยกควนลำภู แยกหนองดี ถึงบ้านนาคมบาง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/07/2563 09:00
23/07/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075-368622,0897299103
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด