ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านวุฒิพร ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ผู้ใช้ไฟ
28/01/2564 08:30
28/01/2564 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด