ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไลน์เเยกฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านตอน ถึงสุดไลน์ไฟฟ้าเเรงสูง
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณไลน์เเยกฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านตอน ถึงสุดไลน์ไฟฟ้าเเรงสูง เพื่อปฏิบัติงานย้ายเเนวเสาไฟฟ้าเเรงสูง
24/05/2563 08:30
24/05/2563 16:30
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด