ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สามแยกด่านป่าไม้ทางขึ้นตำบลเทพเสด็จ ถึง ปลายสายจุดสิ้นสุดเขตระบบจำหน่ายของ กฟส.อ.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง
เพื่อปฏิบัติติดตั้งมิเตอร์ต่อแดนระหว่างเขตพื้นที่ กฟส.อ.ดอยสะเก็ด กับ กฟอ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
12/05/2565 09:00
12/05/2565 17:00
กฟอ.ดอยสะเก็ด
0928257178,053104843
ก้องภพ ปัญญาวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด