ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.บ้านเนินพิชัย ตั้งแต่ ริมคลองสายเมา ถึง หน้าบ.สยามเพาเวอร์ออยล์ ม.14 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสาย50A เป็น สาย185SAC
07/03/2564 09:00
07/03/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ