ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามตลาดชาวเหนือ (ข้าง บ.ไซแอมโทแบคโค)
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปักเสาแรงสูง บริเวณ ตรงข้ามตลาดชาวเหนือ (ข้าง บ.ไซแอมโทแบคโค) ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ ขาขึ้น ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
10/11/2564 09:00
10/11/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด