ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ้านคำแก้ว ถึง Diss ชั่วคราว ก่อนบริษัท ซันนี่เวย์ รับเบอร์ จำกัด
ปักเสาและพาดสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัด ขนาด 185 ต.มม.
(ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระแทบ)
01/11/2562 08:00
01/11/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด