ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สถานีกพ.2 (ฝั่งรพ.เอกชนเมืองกำแพง)ถึงบริเวรหน้าโรงกลึงสี่แยกท่ามะเขือ(ไปทางห้างแม็คโคร)
ปักเสา 12.20 ม. 20 ต้น หน้า สฟฟ.2
29/04/2565 08:00
29/04/2565 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181,055716711
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด