ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่ามะนาว ถึงบ้านวังก้านเหลือง (ฝั่งซ้าย)
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง (Recloser) บริเวณสี่แยกสหเมืองทอง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านท่ามะนาว ถึงบ้านวังก้านเหลือง (ฝั่งซ้าย) รวมถึงกิจการของท่านด้วย ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 09.30 น. และเวลา 16.00 – 17.00 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
10/06/2563 08:00
04/06/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง