ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม แนวถนนฝั่งริมน้ำ ซอยบ้านกำนันมืด
ด้วย การไฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม พาดสายส่ง 115 kv บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวัน และเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว อนึ่ง หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
24/02/2562 08:00
24/02/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด