ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 8,9 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง หมู่ 8,9 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (2 วัน) วันที่ 23 ต.ค.2563 และวันที่ 25 ต.ค.2563
23/10/2563 08:30
23/10/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด