ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านศิริวัลย์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หมู่บ้านศิริวัลย์ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
06/12/2564 08:30
06/12/2564 08:30
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน