ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ใหม่ชัยมงคล ม.19
ดับไฟเพื่อย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
07/08/2564 09:00
07/08/2564 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์